Odd→Eye’S

大瀬良あい様 初ミニアルバム「Odd→Eye’S」
マスタリングを担当しました
https://oddeyes-aiohsera.tumblr.com/